Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

IPS SGB

ipssgb

 

Spółdzielczy System Ochrony SGB (IPS-SGB) jest pierwszą polską instytucją powołaną w dniu 23 listopada 2015 r. przez Banki Spółdzielcze na podstawie pakietu CRR/CRDIV i ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w celu:

•            wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości (CRR)

•            zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika systemu ochrony, w szczególności przez udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach określonych w
             umowie systemu ochrony (Ustawa).

Misją Systemu Ochrony jest przede wszystkim skuteczna prewencja z wykorzystaniem mechanizmów ograniczenia ryzyka, tak aby żaden Uczestnik Systemu nie był zagrożony upadłością. Zastosowane mechanizmy prewencyjne i kontrolne oraz gotowe do wykorzystania, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, fundusze pomocowe zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych.

Przekazy pieniężne

Western Union

Kredyty

Kalkulator kredytowy

Karty płatnicze

Mastercard / Visa

logo bottom