Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Podzielna Płatność - Rachunek VAT

spilit

 

Podzielna Płatność - Rachunek VAT

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018 r.

Bank Spółdzielczu Rzemiosła w Łodzi wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018r.  do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość

dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. 

Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych (PLN) Bank otworzy rachunek VAT, który będzie powiązany z tym rachunkiem.

Zgodnie z Ustawą każda firma niezależnie od tego czy jest, czy nie jest podatnikiem VAT musi posiadać co najmniej jeden rachunek VAT.

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w innych walutach niż złoty rachunek VAT nie będzie otwierany.

 

 Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w złotych (PLN). Rachunek VAT będzie służył do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie,

w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm ten jest rodzajem przelewu i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

Nowa metoda płatności za fakturę będzie stosowana między firmami i będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach,

czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Tego rodzaju przelewu nie będzie można użyć do transakcji pomiędzy firmą a osoba prywatną.

Rozliczenia według katalogu ściśle określonego Ustawą będą dokonywane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, dla którego Bank prowadzi dany rachunek VAT.

Bank otworzy rachunek VAT automatycznie, bez dodatkowych opłat. Zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z klientem, ani aneksu.

Do omawianego rachunku nie będzie wydawany instrument płatniczy.

Do każdego rachunku rozliczeniowego klienta instytucjonalnego musi zostać otwarty co najmniej jeden rachunek VAT. W związku z tym Bank każdemu klientowi otworzy jeden rachunek VAT

niezależnie od tego czy posiada jeden, czy wiele rachunków rozliczeniowych.

W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych rachunek VAT będzie powiązany z wszystkimi tymi rachunkami. Klient na podstawie odrębnego wniosku będzie mógł otworzyć kilka rachunków VAT

dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych.

Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w danym Banku.

Więcej informacji, instrukcje już wkrótce !!!

 

Przekazy pieniężne

Western Union

Kredyty

Kalkulator kredytowy

Karty płatnicze

Mastercard / Visa

logo bottom