Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Zebranie Grup Członkowskich

grupa3

       

ZAWIADOMIENIE

 

    Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego, zgodnie z § 21 Statutu Banku zawiadamia
członków Łódzkiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 11.05.2022 r. odbędą się w placówkach Banku Zebrania Grup Członkowskich:

- Zebranie Grupy Członkowskiej „Bełchatów” w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 14, o godz. 10.00,

- Zebranie Grupy Członkowskiej „Łódź” w Łodzi przy ul. Żeromskiego 68, o godz. 10.00,

- Zebranie Grupy Członkowskiej „Krośniewice” w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 5, o godz. 10.00,

- Zebranie Grupy Członkowskiej „Stryków” w Strykowie przy ul. Warszawskiej 29, o godz. 10.00.

O przyporządkowaniu członków do poszczególnych Grup Członkowskich decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.

Każda Grupa Członkowska będzie obradować zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Odczytanie Regulaminu Grupy Członkowskiej.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

8. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania

Przedstawicieli – podjęcie Uchwały.

9. Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

     Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego

 

Przekazy pieniężne

Western Union

Kredyty

Kalkulator kredytowy

Karty płatnicze

Mastercard / Visa

logo bottom