Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

ROS

Konto osobiste ROS

Rachunek OSzczędnościowy.

Otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje po zawarciu umowy.

Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości,

bez utraty odsetek.

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej wyrażonej jako iloczyn stopy referencyjnej NBP i współczynnika 0,8 ustalonego przez Zarząd Banku. Oprocentowanie ulega zmianie z dniem  wprowadzenia przez Radę Polityki Pieniężnej zmiany stopy referencyjnej NBP, lub zmian współczynnika ustalonego przez Zarząd.

- Minimalna kwota pierwszej wpłaty 500,00 zł.

- Minimalne saldo na rachunku 100,00 zł

 

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY NOWY ROS
Podstawowe  opłaty  i  prowizje:

Otwarcie rachunku

Prowadzenie rachunku

Wpłaty gotówkowe na ROS

Wypłaty gotówkowe lub przelewy z rachunku:    
     - raz w miesiącu
     - częściej niż raz w m-cu od każdej transakcji

Dostęp do UBE* możliwy jest tylko w przypadku
posiadania aktywnej usługi przy ROR:
    - Abonament miesięczny za korzystanie z UBE
    - Autoryzacja transakcji:
                       •  poprzez SMS
                       •  przez Token

bez opłat

1 zł / miesięcznie

bez opłat


bez opłat
0,15%(minimum_3,80zł)bez opłat

1zł
bez opłat

* Usługi Bankowości Elektronicznej

logo bottom