Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Pakiet mKonto

Pakiet  "mKONTO"

 

Warunki korzystania z pakietu "mKONTO":
Osobą uprawnioną do skorzystania z pakietu "mKONTO" jest osoba fizyczna w przedziale
wiekowym 18 - 3O lat.

W ramach pakietu "mKONTO" klient podpisuje z Bankiem umowę o:

  1. prowadzenie rachunków dla osób fizycznych,
  2. kartę płatniczą,
  3. usługi bankowości elektronicznej,

na warunkach określonych w "Regulaminie świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków
bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla klientów
indywidualnych SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi".

Osoba fizyczna może korzystać z pakietu "mKONTO" do końca miesiąca, w którym kończy
30 lat, po tym okresie usługi oferowane przez Bank w ramach pakietu "mKONTO" będą kontynuowane
na zasadach ogólnych dla rachunku standardowego.

logo bottom