Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

Oferta

Łódzki Bank Spółdzielczy został utworzony przez rzemieślników i dla rzemieślników. 
Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Oferujemy:

1. Rachunki dla firm 

2. Prowadzenie kont osobistych ROR - zapewniających bezpieczeństwo i komfort operowania zgromadzonymi środkami.

3. Prowadzenie rachunków wkładów terminowych na okres od 1 do 12 miesięcy ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Książeczki z wkładami oszczędnościowymi terminowymi służą do gromadzenia oszczędności na czas określony. Wszelkie operacje na książeczkach dokonywane są wyłącznie w naszym Banku, a operacje wpłat i wypłat gotówkowych wolne są od opłat i prowizji. Środki pieniężne w czasie trwania umowy podlegają oprocentowaniu wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. Minimalny wkład dla lokat wynosi 500 zł.

4. Prowadzenie rachunków wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie "a'vista" 

   - służących do gromadzenia oszczędności. 

5. Rachunek oszczędnościowy dla osób fizycznych - wpłata i wypłata bez utraty odsetek

   a) minimalna kwota wpłaty 500 zł

   b) Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej wyrażonej jako iloczyn stopy referencyjnej NBP i współczynnika         0,8 ustalonego przez Zarząd Banku. Oprocentowanie ulega zmianie z dniem wprowadzenia przez Radę Polityki Pieniężnej zmiany stopy referencyjnej NBP.

6. Realizację szybkich przekazów pieniężnych - WESTERN UNION.

7. Promocje

8. Kredyty w walucie polskiej krótko, średnio i długoterminowe:

a) Inwestycyjne przeznaczone na finansowanie:

odtworzenia, modernizacji lub powiększenia majątku trwałego;

zakupu licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp.;

b) Obrotowe przeznaczone na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością    gospodarczą w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym.

c) Konsumenckie

  • ratalne kredyty na zakup artykułów trwałego użytku np.: samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, pomocy naukowych;
  • gotówkowe kredyty na inne wydatki nie związane z artykułami trwałego użytku np.: dofinansowanie wczasów, wycieczek rodzinnych, leczenie w specjalistycznych przychodniach;
  • okolicznościowe kredyty udzielane w okresie akcji kredytowej związanej z okresem świątecznym, pomocą dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi itp.;
  • korzystne kredyty dla posiadaczy kont osobistych ROR.

d) Mieszkaniowe

  • na remont mieszkania, modernizację, przebudowę bądź rozbudowę mieszkania lub domu,
  • na wykupienie mieszkania na własność,
  • na zakup mieszkania własnościowego,
  • na zakup nieruchomości (działki budowlanej) pod budownictwo mieszkaniowe,
  • na zakup lub budowę domu.

e) Konsumencki na zakup pojazdów 

f) Kredyt z dopłatami WFOŚiGW 

9. Przelewy transgraniczne.

10. Oprocentowanie środków pieniężnych.

11. Usługa SMS 

informacje o saldzie na rachunku przekazywane są od poniedziałku do piątku po godzinie 19:00.

W przypadku bardzo wysokich kwot kredytu organizujemy konsorcjum bankowe dla sfinansowania przedsięwzięć.

Proponujemy Państwu usługi doradcze w zakresie wyboru najwygodniejszej formy oszczędzania i dokonywania rozliczeń, przeprowadzenia transakcji zakupu środków trwałych i nieruchomości, doboru możliwości obsługi zadłużenia do indywidualnych potrzeb klienta.


logo bottom