Klienci indywidualni
klienci indywidualni
Podmioty gospodarcze
podmioty gospodarcze
Rolnicy
rolnicy

ZARZĄD I RADA

<< struktura

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Dariusz Wojciechowski        - p.o. Prezesa
Grzegorz Wroniecki              - Wiceprezes
Bogumiła Malinowska         - Wiceprezes  


Przebieg realizacji planu działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła nadzorują członkowie siedmioosobowej Rady Nadzorczej, której skład przedstawia się następująco:

Henryk Wolanowski - Przewodniczący,
Tadeusz Jassa - Z-ca Przewodniczącego,
Kornela Sokół - Sekretarz,

oraz członkowie:

Paweł Górski,
Cyprian Kłos,
Sylwester Pawlak,
Ryszard Wiśniewski.


strukaturaBanku05.2017

 


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi

informuje członków naszego Banku o przydziale do danej
Grupy Członkowskiej zgodnie z § 39 Statutu Banku:
nazwiska lub nazwa zaczynające się na litery

A – K I Grupa Członkowska
L – Ż II Grupa Członkowska


Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi.pdf

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi w kontaktach z Klientami i Udziałowcami.pdf

Polityka informacyjna w BSRz w Łodzi.pdf

Polityka informacyjna I zmiana w BSRz w Łodzi.pdf

Rachunek strat i zysków banku,bilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2016r.pdf

Opinia niezaleznego biełgego rewidenta.pdf

Pozycje pozabilansowe.pdf

Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego.pdf

Informacje Bankowe o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.pdf

Informacje podlegające ujawnieniu wg stanu na 31.12.2016r.pdf

Zasady dostępu do Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi oraz publikowanych na jej podstawie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.pdfi ilościowym.pdf

 

 

 

logo bottom